info

I n f o r m a t i e  &  O p d r a c h t e n

Werkwijze
Bij een portretopdracht ga ik als volgt te werk:
Na kennismaking en overleg over het te maken portret neem ik een aantal foto’s die als uitgangspunt gaan dienen voor het schilderij.
Deze foto’s worden met de opdrachtgever besproken. Vervolgens werk ik in mijn atelier aan het portret..
Enkele weken later vindt de overdracht van het schilderij plaats.

Portret van een overleden persoon
Als er goed fotomateriaal beschikbaar is kan ik aan de hand daarvan een portret schilderen van een overleden persoon. Een persoonlijke toelichting van de opdrachtgever over de te portretteren persoon is daarbij wel belangrijk.

Prijzen
De prijs is afhankelijk van materiaal en formaat.

Voor meer informatie en het doorgeven van opdrachten kunt u met mij contact opnemen:
portret@julietteswillens.nl

Juliette Swillens

Graaf Florislaan 12

1399VL Muiderberg

telefoon:  +31624274993

Comments